Kontakt

Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.

Jarmočná 118/4
044 11 Ždaňa

IČO: 42 109 574
DIČ: 20 22 980 278

Kancelária MAS:
tel.: 0911 038 265
e-mail: mashornadslanskevrchyoz@gmail.com