Skároš

Prvá písomná zmienka o obci Skároš pochádza z roku 1270. Obec Skároš bola prvou oslobodenou obcou v okrese Košice – okolie. Ku 01.07.2010 má obec 1 113 obyvateľov. Na juhu extravilánu obce sa nachádza hraničný prechod Skároš – Holloháza, nepretržite  otvorený pre verejnosť. Ním vedie aj cyklotrasa Hornád a rozpracovaná je nová cyklotrasa Sárospaták – Košice. Známa je aj trasa náučného chodníka Horný Abov, kde sa nachádzajú  ruiny stredovekého hradu Vár. V súčasnom katastri obce o celkovej rozlohe takmer 3 700 ha sa nachádzajú:

3 národné prírodné rezervácie /NPR/, Veľký Milič, Malý Milič a Marocká hoľa,
1 prírodná rezervácia /PR/, Malá Izra,
1 prírodná pamiatka  /PP/, Miličská skala.

Okolie Skároša je zaradené aj medzi chránenými vtáčími územiami Slanské vrchy a Košická kotlina, kde sa na spomínanom území nachádza veľké množstvo chráneného vtáctva.

V obci sú  zaujímavé miestne kultúrne, historické a architektonické pamiatky ako napr: kaštieľ rodiny Feketeovcov (1900), kostol reformovanej cirkvi (1822), rímsko-katolícky kostol (1949), pomník padlým hrdinom 2. svetovej vojny a areál prírodného múzea pechotných zbraní. V jeho blízkosti je situovaný prírodný amfiteáter kde sa každoročne konajú regionálne slávnosti, poľovnícke dni a miestne oslavy. Okolité prevažne listnaté lesy sú nielen hubárskym rajom, ale aj lákadlom pre náročnejších turistov.