Slanská Huta

Obec Slanská Huta sa nachádza v nadmorskej výške 490 m. n. m., pri hornom toku riečky Terebľa, pod vrchom Malý Milič.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1808, kedy sa uvádza, ako osada pri sklárskej hute, patriaca k Novému Salašu. Ako samostatná obec začala fungovať od roku 1880. Slanská Huta mala prevážne poľnohospodársky a lesnícky charakter.

Počas 1. ČSR sa v rokoch 1937 – 1938 začali pozdĺž slovensko-maďarskej hranice stavať vojenské bunkre. V blízkosti obce sa z nich ešte aj dnes nachádza 17 exemplárov, v rôznom stave rozpadu (http://pevnosti.szm.sk/index.html). V rokoch 1991 – 1997 v obci fungovala Colná stráž. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol.

V katastri obce sú 2 chránené územia Malý a Veľký Milič. Do extravilánu obce patrí aj jazero Izra, ktoré je atraktívnou oblasťou pre turististov aj cykloturistov z okolia. Ďalšími zaujímavými lokalitami sú Malá Izra, Miličská skala alebo vrch Veľký Milič. Nad obcou prechádza červená medzinárodná turistická trasa E3, ktorá na územie Slovenska prichádza z Čiech, prechádza do Poľska, opäť sa vracia na naše územie a pokračuje ďalej do Maďarska.

Zaujímavosti:

Obec Slanská Huta s jej prvou písomnou zmienkou z roku 1808 je najmladšou obcou v rámci Slanského mikroregiónu.