Gyňov

Gyňov je malá obec ( 562 obyvateľov ), ktorá sa nachádza približne 20 km južne od mesta Košice v blízkosti toku rieky Hornád. Východným smerom sa z obce ponúka výhľad na hrebene Slanských vrchov, tiahnúce sa severo južným smerom až do  blízkeho Maďarska.

Územie katastra obce je prevažne rovinatý poľnohospodársky kraj so zákutiami pozostatkov lužných lesov, prevažne v blízkosti rieky Hornád. Svojou polohou je obec Gyňov situovaná ako koncová obec, ktorej okolie sa vyznačuje tichým prostredím malých lúk, rozsiahlych polí a drobných hájov. Kataster obce sa vyznačuje významnými zdrojmi podzemnej vody, je vyhľadávaným poľovným revírom. V blízkom okolí obce sa nachádzajú vodné plochy štrkovísk, ktoré spolu s riekou Hornád a svojimi meandrami poskytuje priestor pre rekreačný rybolov.

Obec Gyňov je členom Regionálneho združenia obcí Ho rnád.