Slanské Nové Mesto

Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1330. Spomína sa to aj v záznamoch prvej kroniky obce, vedenej od roku 1933. Podľa doterajších historických výskumov Slanské Nové Mesto bolo založené v rokoch 1327 - 1334 na kráľovskej pôde. Založili ho z najväčšou pravdepodobnosťou kolonisti nemeckého pôvodu. Koncom 14. storočia sa dostalo do vlastníctva šľachticov Lošonciovcov, ktorí ho začlenili do správy panstva hradu Slanec. V 16.storočí prešlo do rúk rodu Forgáčovcov, ktorí si ho udržali až do konca feudalizmu v polovici 19.storočia. V tomto období malo mestečko z náboženského hľadika prevažne kalvínsky charakter.
 
Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V roku 1957 bolo v obci založené poľnohospodárske družstvo. Pôvodná budova ZŠ bola postavená v roku  1926. V súčasnosti je bez prevádzky. Bývalá MŠ sídlila v budove, ktorá kedysi stála na mieste, kde dnes stojí kultúrny dom. Tento bol postavený svojpomocne v akcii "Z". Na prevádzkovanie MŠ, ktorá je v prevádzke dodnes, bol zakúpený rodinný dom.
 
Medzi dôležité stavby v obci patria aj požiarná zbrojnica z roku 1970 a dom smútku z roku 1994.
 
Dominantou obce sú dva kostoly. Gréckokatolícky Kostol sv. Ducha z r.1868 a rímskokatolícky Kostol sv.Anny, postavený v roku 1992. 
 
S myšlienkou vybudovať vodovod bojovali obyvatelia obce dlhé roky, no s jeho výstavbou sa začalo až v roku 1953. Od roku 1995 sa vodovod postupne rekonštruuje. Plynofikácia obce bola realizovaná v rokoch 1996 - 1997.