Nový Salaš

Obec Nový Salaš leží v južnej časti Slanských vrchov v eróznej kotline potoka Terebľa, na východnej časti úpätia vrchu Dobrák. Leží na rovnobežke 48 stup. 30 min. severnej šírky a na poludníku 21 stup. 20 min. východnej dĺžky. Nadmorská výška stred obce 350 m, v chotári 290 - 458 m. Celý chotár je pahorkatinový. Má hnedú lesnú pôdu, prevažne kamenistú. Je obkľúčený treťohornými andezitovými kopcami porastenými bujnými listnatými lesmi.