Nižný Čaj

Pravá strana rieky Olšavy, kam patrí aj obec Nižný Čaj, bola osídlená už v 9. a 10. storočí. Napriek tomu sú písomné zmienky o dedinách tejto lokality z pomerne neskorého obdobia. Konkrétne prvú správu o Nižnom Čaji poznáme zo začiatku 14. storočia, presnejšie z roku 1335. V tom čase obec spolu s Vyšným Čajom patrila vetve z rodu Aba, ktorej posledným žijúcim predikátom bol Dominik, syn Lacka, ktorý sa označoval predikátom z Trsteného pri Hornáde (de Nassad), pretože tam mal svoje sídlo.

Podľa uvedenej prvej písomnej zmienky z roku 1335 teda vieme, že v tom čase už existovali obce Vyšný Čaj aj Nižný Čaj ako vyvinuté dediny.

Podľa súpisu vierovyznaní vieme, že v roku 1746 obývali Nižný Čaj Maďari aj Slováci, avšak maďarčina tu dominovala. V rokoch 1880 – 1900 sa mnoho obyvateľov obce vysťahovalo. V rokoch 1938 – 1945 bola obec spolu s inými obcami pripojená k Maďarsku.

Erb obce Nižný Čaj: v modrom poli v striebornom vzájomne privrátený lemeš s čerieslom, sprava sprevádzané klinom zarazeným – vyrastajúcim zo zaoblenej zlatej pažite.

Pečať obce je z roku 1784 s kruhopisom SIGIL POS A CSAJ 1784 súčasná pečať je vyobrazenie erbu obce s názvom obce.

Vlajka obce Nižný Čaj pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, modrej, bielej, modrej, žltej, modrej, bielej a modrej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.