Nižná Myšľa

Nižná Myšľa bola osídlená oveľa skôr, ako o tom hovorí prvá písomná zmienka z roku 1270.

V okolí obce prebieha intenzívny archeologický výskum osídlenia z mladšej doby bronzovej a od roku 1998 sú exponáty vystavované v miestnom múzeu zriadenom v priestoroch bývalého premonštrátskeho kláštora z 13. storočia.

Cez obec prechádza trasa náučného chodníka Horný Abov  a cyklotrasa Hornád, ktoré nás dovedú k  rekonštruovaným pozostatkom kostolíka z 12.- 13. storočia(Koscelek). V jeho blízkosti sa  nachádza termálny prameň využívaný v minulosti na kúpeľné účely. Toto miesto neskôr slúžilo ako močidlá na konope a ľanu, dnes je tu malé jazero s lavičkami.

V okolitých lesoch Slanského pohoria medzi Nižnou Myšľou a Skárošom žije jastrab veľký, jastrab krahulec, myšiak hôrny, srnec, jeleň diviak, jazvec, líška, ale aj mačka divá, rys ostrovid, kuna lesná a skalná. Vyskytujú sa aj roháče,  skokany, salamandry, vretenice, užovky, slepúchy a jašterice.