Vyšná Myšľa

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1325. Architektonickou dominantou je kostol, v ktorom sú umiestnené 3 zvony. Najväčší z nich, so svätoštefanskou korunou, má priemer 40 cm a bol odliaty zvonolejárom Ferencom.

Zaujímavý skalný výtvor Myšlianske skaly je  zvyškom lávového prúdu, pochádzajúceho z útrob vulkánu Bradlo. Močiarne spoločenstvá rastlín a živočíchov s výskytom vzácnych druhov flóry a fauny (najmä obojživelníkov) sa nachádzajú JZ od obce vo Vyšnomyšlianskej mokradi.

Cez obec vedie cyklotrasanáučný chodník ktoré vásdovedú k zrekonštruovaným pozostatkom kostolíka z 12.- 13. storočia (Koscelek), v blízkosti ktorého sa  nachádza termálny prameň využívaný v minulosti na kúpeľné účely. Toto miesto neskôr slúžilo ako močidlá na konope a ľan, dnes je tu malé jazero s lavičkami.

Rieka Olšava– vďaka mimoriadne čistej vode tu môžeme nájsť vodné bezstavovce, hlavne potočníky, kriváky, pošvatky a podenky. Žije tu aj niekoľko druhov vážok. Z rýb sa vyskytujú jalce, beličky, plotice, hrúzy, liene, šťuky. Sú potravou ohrozeného bociana čierneho. Z cicavcov sa vyskytuje vydra riečna, kuna skalná, piskor obyčajný, dulovnica väčšia. V katastri obce je vyhlásenéchránené vtáčie územie, v brehových porastoch Olšavy hniezdi  až 70 vtáčích druhov.