Valaliky

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248. Dnešné Valaliky sú tvorené 4 dedinami: Buzice, Bernátovce, Všechsvätých, Košťany. V obci znovu ožívajú tradície a spoločenský život: folklórne spevácke skupiny, dychovka, chrámový zbor, každoročne sa koná valalický jarmok. Žijú tu známi insitní maliari a sochári.

Kostol Všech svätých postavený v roku 1771 v neskorobarokovom slohu bol renovovaný v r. 1901. Na počesť a pamiatku profesora Hlaváča, významného kňaza, ktorý bol prenasledovaný a väznený komunistickým režimom, bol vybudovaný a pomenovaný predkostolný priestor – Park profesora Hlaváča, v ktorom sa nachádza aj jeho pomník.

Zaujímavosťou je Dom smútku postavený z prírodných materiálov s trstinovou strechou. Tvar prevráteného korábu symbolizuje koniec života.

Z dávnejšej histórie bola potvrdená polgárska kultúra v Košťanoch, pohrebiská zo staršej doby bronzovej, žiarové hroby z doby železnej.

Navštevovaným miestom je 5 prameňov - studničky, ktoré spájajú dva svety – vnútorný svet Zeme a svet, v ktorom žijeme.