Kancelária
MAS HORNÁD-SLANSKÉ VRCHY, o.z.

Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.

Jarmočná 118/4

044 11 Ždaňa

 

IČO: 42 109 574

DIČ: 20 22 980 278

 

tel.: 0911 038 265

e-mail: mashornadslanskevrchyoz@gmail.com