Úvod

Územie MAS HORNÁD –SLANSKÉ VRCHY  sa nachádza  v juhovýchodnej časti  Východného Slovenska, južnej časti Košického  kraja a patrí do okresu Košice-okolie. Na juhu okres hraničí s Maďarskou republikou.

Dve silné stránky územia, ktoré sú nesporným potenciálom a predpokladom pre jeho perspektívny a trvalo udržateľný rozvoj sú poloha v blízkosti veľkého, krajského  mesta (Košice), rôznorodosť  a bohatosť prírodného a geografického charakteru (nížina, pôda, rieky, pohorie, lesy, jazerá).  Územie MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY je ako  „minimundus Slovenska“ so všetkými atribútmi, ktorými sa Slovensko ako krajina môže pochváliť: úrodná nížina, voda (rieky, jazerá, potoky) bohato zalesnené hory.

Dostupnosť územia je vďaka existujúcim komunikáciám, spájajúcim oblasť s krajským mestom zabezpečená, i keď nie v uspokojivej kvalite. V širšom národnom a nadnárodnom kontexte je takisto prepojenie územia s hlavnými dopravnými tepnami pokryté cez krajské mesto Košice, košické letisko, železničnú trať.   

Je to okres s najnižším stupňom urbanizácie (13%). Jeho poloha a podmienky na kľudný a  príjemný   vidiecky štýl života a bývania sú nepopierateľné.